ПРАВЕЙКИ РАЗЛИКАASTHOR, НЕПРЕКЪСНАТИ ИНОВАЦИИИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ И СКЛАДОВЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИНАВЕСИ И ХАНГАРИKОТЛИ НА БИОМАСА И ТВЪРДО ГОРИВО

България – Asthor Gothic 960 – Краставици

България – Asthor Gothic 960 – Краставици

Оранжерия модел: Asthor Gothic 960

Местоположение: България

Размер: 9,5 Дка

Културa: Краставици

Характеристики:

 • Единична горна вентилация.
 • Странична вентилация.
 • Двоен полиетиленов филм с въздушна камера.
 • Мрежа против насекоми.
 • Три нива

Оборудване:

 • Засенчващ екран.
 • Циркулационни вентилатори.
 • 3 автоматизирани екрани.
 • Система за обратна осмоза RO
 • Климатичен и напоителен контролер.
 • Дренажни води и пречистваща система.
 • Капково напояване.
 • Култивационнен улук.
 • Подгряване на поливната вода.
 • Система за мъгла - високо налягане 100 бар.
 • Водно релсово и въздушно отопление.
 • Котел на биомаса, буферен резервоар.
 • Линия за подготовка на биомаса.
 • Колички за бране, електронно или ръчно управляеми.
 • Автоматична пръскачка.

Разсадно:

 • Засенчващ екран.
 • Циркулационни вентилатори.
 • Тръбен регистър и въздушно отопление.
 • Разсадни маси с HYPS дъна